ReadyPlanet.com
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุุคล
dot
dot
bulletดิจิตอลออฟเซ็ท คืออะไร.?
bulletประโยชน์ ของ ดิจิตอลออฟเซ็ท
bulletเปรียบเทียบออฟเซ็ท และ ดิจิตอลออฟเซ็ท
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รับถ่ายฟิล์มและทำเพลทออฟเซ็ทCTP
dot
dot
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

dot
bullet@ line 91filmandprint
รูปแบบการเข้าเล่มและเทคนิคหลังการพิมพ์ article

-เข้าห่วงเหล็ก-พลาสติก

-เจาะรูร้อยห่วงเหล็ก

-เย็บกี่ทากาว

-เย็บมุงหลังคา

-ไสสันกาว                 เทคนิคหลังการพิมพ์

 
 
 
ไสกาว (Perfect Binding)
เป็นการ เข้าเล่มงานพิมพ์ที่นิยมมากที่สุด เพราะเข้าเล่มได้เรียบร้อยสวยงาม เหมาะสำหรับงานปริ้นท์หรืองานพิมพ์
ที่มีความหนาประมาณ 70 หน้าขึ้นไป เย็บมุมหลังคา
เย็บมุมหลังคา (Saddle Stitching)
เป็นการเข้าเล่มงานพิมพ์แบบแมค
เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ีไม่หนาเกินไป แล้วแต่ความหนาของกระดาษและจำนวนหน้า การเข้าห่วง หรือ กระดูกงู (Ring Binding)
การเข้าห่วง หรือ กระดูกงู (Ring Binding)
นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ไม่
หนาเกินไปและทำจำนวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี่สมุดบันทึกโดยสามารถเลือกสีของ
ห่วงและขนาดของห่วงให้มีความเหมาะสม ปรุฉีก (Perforation)
ปรุฉีก (Perforation)
การทำเส้นปรุกึ่งขาดบนสิ่งงานปริ้นท์หรือ
งานพิมพ์ที่ต้องการฉีกไปใช้งาน เช่น บัตรคูปอง ปั๊มนูน (Embossing)
ปั๊มนูน (Embossing)
การทำให้บางส่วนของงานปริ้นท์หรืองาน
พิมพ์มีลักษณะนูนขึ้นกว่าปกติ อาจเป็นรูปภาพหรือข้อความก็ได้หากมีการ
เคลือบหรือสปอตยูวีเฉาะจุดใบบริเวณที่
ปั๊มนูน ปั๊มจม (debossing)
ปั๊มจม (debossing)
การทำให้บางส่วนของงานพิมพ์มีลักษณะจม
ลงกว่าปกติ อาจเป็นรูปภาพหรือข้อความก็ได้ เพื่อเนินบริเวณนั้นๆให้สวยขึ้น ปั๊มเค (Foiling)
ปั๊มเค (Foiling)
เป็นการเพิ่มมูลค่าและความสวยงามให้กับ
งานพิมพ์โดยการใช้แม่พิมพ์
ที่ผ่านความร้อนกดงานพิมพ์ไปบนแผ่นฟอยล์ ปั้มเงิน ปั้มทอง 
ปั๊มไดคัท (Die-Cuting)
การใช้แม่พิมพ์ที่ฝังใบมีดกดทับลงบน
กระดาษเพื่อตัดชิ้นงานปริ้นท์หรืองานพิมพ์
ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามความต้องการ เคลือบลามิเนต (Lamination)
เคลือบลามิเนต (Lamination)
การเคลือบลามิเนตมันและลามิเนตด้าน มีลักษณะพิเศษ คือ ป้องกันการฉีกขาดของงานพิมพ์ และเพิ่มความทนทานในการใช้งาน เคลือบสปอตยูวีเฉพาะจุด (Spot UV)
เคลือบสปอตยูวีเฉพาะจุด 
(Spot UV)
เป็นการเคลือบเงาบางส่วนของชิ้นงาน
พิมพ์ในบริเวณที่ต้องการ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่น

ของรูปภาพ ตัวอักษร หรือข้อความ  มีความเป็นมืออาชีพในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่นและสร้างเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ 
งานฟิล์มและเพลทออฟเซ็ท