ReadyPlanet.com
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุุคล
dot
dot
bulletดิจิตอลออฟเซ็ท คืออะไร.?
bulletประโยชน์ ของ ดิจิตอลออฟเซ็ท
bulletเปรียบเทียบออฟเซ็ท และ ดิจิตอลออฟเซ็ท
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รับถ่ายฟิล์มและทำเพลทออฟเซ็ทCTP
dot
dot
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

dot
bullet@ line 91filmandprint
เปรียบเทียบออฟเซ็ทและดิจิตอลออฟเซ็ท

                         

ข้อจำกัดเวลาสั่งพิมพ์หนังสือด้วยระบบออฟเซต
1. ต้องสั่งพิมพ์จำนวนมาก ทำให้บางครั้งสั่งมามากแล้วไม่ได้ใช้ คิดว่าเผื่อใช้ครั้งต่อไป แต่พอถึงครั้งต่อไป ก็ใช้ไม่ได้ เพราะข้อมูลล้าสม้ยไปแล้ว สรุปต้องเอาไปชั่งกิโลขาย
2. ใช้เวลาในการพิมพ์นาน เพราะตั้งออกฟิล์ม, ทำเพลท, เก็บเล่มยุ่งยาก
3. ต้องใช้โปรแกรมพิเศษ เช่น PageMaker, Indesign, Quark ซึ่งยุ่งยากต่อคนทั่วไปที่ใช้แต่ Word, Excel, Powerpoint. 
4. ทำให้ไม่มีอิสระในการสั่งพิมพ์หนังสือ

ข้อดีของการสั่งพิมพ์ด้วยระบบ Digital : Books on Demand
1. สั่งพิมพ์ได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ สมกับชื่อ Books on Demand ใช้เท่าไรสั่งเท่านั้น คราวหน้าใช้ใหม่ ค่อยสั่งใหม่ จะได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้
2. ใช้เวลาในการสั่งพิมพ์ไม่นาน เพราะเป็นระบบ Digital ไม่ต้องทำเพลทให้ยุ่งยาก พิมพ์ออกมาก็เป็นชุดเลยไม่ต้องเก็บเล่มให้เสียเวลา
3. สั่งพิมพ์จาก Word, Excel, Powerpoint, PDF ได้โดยตรง ไม่ต้องใช้โปรแกรมพิเศษอื่น ๆ หรือถ้าจะใช้ก็ไม่เป็นปัญหา

 ประโยชน์ของดิจิตอลออฟเซ็ต

1. พิมพ์ที่จำนวนพิมพ์น้อย ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าออฟเซต (ที่จำนวนตั้งแต่ 1-500 เล่ม)

2. ลดขั้นตอนการทำฟิล์มและแม่พิมพ์ ทำให้ลดต้นทุนตรงส่วนนี้ และทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียมก่อนพิมพ์

3. งานเสร็จอย่างรวดเร็วแบบสั่งทันทีได้ทันที สามารถรอรับได้เลย

4. พิมพ์ให้พอดีกับจำนวนที่ต้องการ ไม่ต้องสต็อกกระดาษและหนังสือในคลัง

5. ลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของหนังสือในคลัง ความล้าสมัยของหนังสือ

print on demand, ถ่ายเอกสาร, พิมพ์,ปริ้นท์, ผลิตเอกสาร, เอกสาร, หนังสือ, ตำรา, วิจัย, สัมมนา,คู่มื่อพนักงาน, พิมพ์ด่วน,เข้าเล่ม,ไสกาว,สันกาว,งานพิมพ์,พิมพ์จำนวนน้อย,จำนวนน้อย,ราคา ถูก,ถูกที่สุด,หนังสือตามสั่ง,หนังสือจำนวนน้อย,พิมพ์คุณภาพ,รับพิมพ์งาน, ถ่ายเอกสารขาวดำ,ถ่ายเอกสารสี,ถ่ายเอกสารดิจิตอล,โรเนียว,โรเนียวดิจิตอล, พิมพ์เลเซอร์สี,พิมพ์เลเซอร์ขาวดำ,เลเซอร์,printing service,บริการงานพิมพ์,digital print, laser print,digital offset,print, ดิจิตอลปริ้นท์, เลเซอร์ปริ้นท์, พิมพ์งานจากไฟล์, copy, binding, เย็บเล่ม, laminate, เคลือบพลาสติก
แนะนำ ดิจิตอลออฟเซ็ต

ดิจิตอลออฟเซ็ท คืออะไร.?
ประโยชน์ ของ ดิจิตอลออฟเซ็ท