ReadyPlanet.com
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุุคล
dot
dot
bulletดิจิตอลออฟเซ็ท คืออะไร.?
bulletประโยชน์ ของ ดิจิตอลออฟเซ็ท
bulletเปรียบเทียบออฟเซ็ท และ ดิจิตอลออฟเซ็ท
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รับถ่ายฟิล์มและทำเพลทออฟเซ็ทCTP
dot
dot
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

dot
bullet@ line 91filmandprint
ประโยชน์ ของ ดิจิตอลออฟเซ็ท

                                    

ประโยชน์ของดิจิตอลออฟเซ็ต

ประโยชน์ของ Print on Demand มีดังนี้

1. พิมพ์ที่จำนวนพิมพ์น้อย ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าออฟเซต (ที่จำนวนตั้งแต่ 1-500 เล่ม)

2. ลดขั้นตอนการทำฟิล์มและแม่พิมพ์ ทำให้ลดต้นทุนตรงส่วนนี้ และทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียมก่อนพิมพ์

3. งานเสร็จอย่างรวดเร็วแบบสั่งทันทีได้ทันที สามารถรอรับได้เลย

4. พิมพ์ให้พอดีกับจำนวนที่ต้องการ ไม่ต้องสต็อกกระดาษและหนังสือในคลัง

5. ลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของหนังสือในคลัง ความล้าสมัยของหนังสือ

print on demand, ถ่ายเอกสาร, พิมพ์,ปริ้นท์, ผลิตเอกสาร, เอกสาร, หนังสือ, ตำรา, วิจัย, สัมมนา,คู่มื่อพนักงาน, พิมพ์ด่วน,เข้าเล่ม,ไสกาว,สันกาว,งานพิมพ์,พิมพ์จำนวนน้อย,จำนวนน้อย,ราคา ถูก,ถูกที่สุด,หนังสือตามสั่ง,หนังสือจำนวนน้อย,พิมพ์คุณภาพ,รับพิมพ์งาน, ถ่ายเอกสารขาวดำ,ถ่ายเอกสารสี,ถ่ายเอกสารดิจิตอล,โรเนียว,โรเนียวดิจิตอล, พิมพ์เลเซอร์สี,พิมพ์เลเซอร์ขาวดำ,เลเซอร์,printing service,บริการงานพิมพ์,digital print, laser print,digital offset,print, ดิจิตอลปริ้นท์, เลเซอร์ปริ้นท์, พิมพ์งานจากไฟล์, copy, binding, เย็บเล่ม, laminate, เคลือบพลาสติก

 
แนะนำ ดิจิตอลออฟเซ็ต

ดิจิตอลออฟเซ็ท คืออะไร.?
เปรียบเทียบออฟเซ็ทและดิจิตอลออฟเซ็ท