ReadyPlanet.com
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุุคล
dot
dot
bulletดิจิตอลออฟเซ็ท คืออะไร.?
bulletประโยชน์ ของ ดิจิตอลออฟเซ็ท
bulletเปรียบเทียบออฟเซ็ท และ ดิจิตอลออฟเซ็ท
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รับถ่ายฟิล์มและทำเพลทออฟเซ็ทCTP
dot
dot
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

dot
bullet@ line 91filmandprint
ดิจิตอลออฟเซ็ท คืออะไร.?

                                                         

Print on Demand คืออะไร

Pirnt on Demand คือ การพิมพ์ตามจำนวนตามสั่ง งานที่ต้องการจัดพิมพ์จำนวนไม่มาก งานสิ่งพิมพ์เก่าที่ต้องการเก็บรักษา

print on demand, ถ่ายเอกสาร, พิมพ์,ปริ้นท์, ผลิตเอกสาร, เอกสาร, หนังสือ, ตำรา, วิจัย, สัมมนา,คู่มื่อพนักงาน, พิมพ์ด่วน,เข้าเล่ม,ไสกาว,สันกาว,งานพิมพ์,พิมพ์จำนวนน้อย,จำนวนน้อย,ราคา ถูก,ถูกที่สุด,หนังสือตามสั่ง,หนังสือจำนวนน้อย,พิมพ์คุณภาพ,รับพิมพ์งาน, ถ่ายเอกสารขาวดำ,ถ่ายเอกสารสี,ถ่ายเอกสารดิจิตอล,โรเนียว,โรเนียวดิจิตอล, พิมพ์เลเซอร์สี,พิมพ์เลเซอร์ขาวดำ,เลเซอร์,printing service,บริการงานพิมพ์,digital print, laser print,digital offset,print, ดิจิตอลปริ้นท์, เลเซอร์ปริ้นท์, พิมพ์งานจากไฟล์, copy, binding, เย็บเล่ม, laminate, เคลือบพลาสติก

ประเภทของเอกสารสิ่งพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล  ได้แก่

เอกสารประกอบการเรียนการสอน, หนังสือ, ตำรา, คูมือ, แบบฟอร์ม, โบรชัวร์, รายการอาหาร, การ์ด, คูปอง, แผ่นพับ, โปรเตอร์, นามบัตร, ข้อสอบ, งานพิมพ์ตามจำนวนสั่ง, งานที่ต้องการจัดพิมพ์จำนวนไม่มาก, งานสิ่งพิมพ์เก่าที่ต้องการเก็บรักษา

นอกจากนี้ยังมีบริการทำรูปเล่ม  โดยใช้เทปกาวความร้อน และ วิธีการไสสันทากาวด้วย

 

print on demand, ถ่ายเอกสาร, พิมพ์,ปริ้นท์, ผลิตเอกสาร, เอกสาร, หนังสือ, ตำรา, วิจัย, สัมมนา,คู่มื่อพนักงาน, พิมพ์ด่วน,เข้าเล่ม,ไสกาว,สันกาว,งานพิมพ์,พิมพ์จำนวนน้อย,จำนวนน้อย,ราคา ถูก,ถูกที่สุด,หนังสือตามสั่ง,หนังสือจำนวนน้อย,พิมพ์คุณภาพ,รับพิมพ์งาน, ถ่ายเอกสารขาวดำ,ถ่ายเอกสารสี,ถ่ายเอกสารดิจิตอล,โรเนียว,โรเนียวดิจิตอล, พิมพ์เลเซอร์สี,พิมพ์เลเซอร์ขาวดำ,เลเซอร์,printing service,บริการงานพิมพ์,digital print, laser print,digital offset,print, ดิจิตอลปริ้นท์, เลเซอร์ปริ้นท์, พิมพ์งานจากไฟล์, copy, binding, เย็บเล่ม, laminate, เคลือบพลาสติก

 
แนะนำ ดิจิตอลออฟเซ็ต

ประโยชน์ ของ ดิจิตอลออฟเซ็ท
เปรียบเทียบออฟเซ็ทและดิจิตอลออฟเซ็ท